ESPORTSM REGELVERK StarCraft II: Heart Of The Swarm

Version: 1.4
Senast uppdaterad: 21 mars 2014

Spel: StarCraft II: Heart Of The Swarm
Plattform: PC
Version: Senast tillgängliga via Battle.net
Spelsätt: Player vs Player (1 vs 1)
Spelsystem: Onlinekval -> SM-tävling -> SM-final
Format: Grafik
Slutspelsformat: Grafik
Format på onlinekval: Single elemination bracket
Server: Samtliga matcher spelas på Battle.net Europe*
Val av ras: Valfritt. Samtliga spelare går in i turneringen med en vald ras (Protoss, Terran, Zerg eller random) Val av ras ska meddelas till en administratör. Det är tillåtet att byta ras 30 minuter innan match. Detta skall då meddelas en administratör och motståndare. Det är ej tillåtet att byta ras när nedräkningen till match har påbörjats.

Spelinställningar:
Alla matcher spelas i hastigheten faster
Alla deltagare ska ställa in sin Battle.net status till busy
Alla deltagare ska stänga av battle.net notfications
Alla deltagare ska ställa in så att klienten sparar alla replays. (Save All Replays)
Display inställningar: Fullscreen eller Windowed Fullscreen.
Lagfärger ska vara röd och blå. Detta kan komma att väljas av en administratör eller caster.
Inga observatörer är tillåtna utöver admins och casters från ESPORTSM eller observatörer som ESPORTSM har godkänt.

Inga övriga program än vad som krävs för att spela StarCraft II får vara aktiva under tävlingen. Chatt och kommunikationsprogram som Skype, IRC, hangout samt att ha en webläsare igång med stream är förbjudet.

Mappool:
Habitation Station LE
King Sejong Station LE
Overgrowth LE
Merry Go Round LE
Alterzim Stronghold TE
Frost LE
Waystation
Observera att mapool kan komma att ändras under säsongen

Val av karta: Varje spelare väljer bort två av kartorna i map-poolen. Av de resterande kartorna så slumpas sedan spelordningen.

HÅRDVARA
Alla matcher spelas på dator och skärm som tillhandahålls av ESPORTSM utan kostnad till samtliga tävlande på varje SM-tävling. Kringutrustning som mus, musmatta, headset/hörlurar och tangentbord tar varje spelare med sig själva.

Vid spel på onlinekval tillhandahåller alla tävlande sin egna hårdvara och uppkoppling till Internet

Observera: Vissa matcher kan komma att spelas med speciella ljuddämpande hörselkåpor. ESPORTSM tillhandahåller i dessa fall enklare inear-hörlurar. Vi rekommenderar att spelare medtar egna.

Vid problem med uppkopplingen eller hårdvara: Om en match skulle avbrytas på grund av problem med hårdvara eller uppkoppling till Internet ska den inbyggda funktionen i StarCraft II: Heart Of The Swarm "Recover Game" användas för att starta om matchen där den avbröts. Kontakta omgående en administratör om du upplever problem under matchen.

*Vid eventuella problem med Battle.net EU kan matcher komma att spelas på Battle.net US. Meddela alltid omgående en admin om du upplever problem med server eller uppkoppling. Admin avgör om matchen skall spelas på annan server än Battle.net EU.

ONLINE
Spelare som kvalificerat sig till SM-tävling från onlinekval 1 kan inte delta i onlinekval 2 för att spela för en bättre seedning.

Alla matcher spelas bäst av tre kartor där den första kartan är förbestämd. Därefter väljer förloraren karta från map pool.

COACHING
Varje spelare och lag har rätt ta med sig en coach eller manager till tävlingarna. Coach eller manager kan dock inte störa matchen genom att prata med spelare eller lag under själva matchen eller under pågående rundor. Coaching kan endast genomföras innan eller mellan matcher eller rundor.

SCHEMA & MATCHKONFLIKT
Spelare och lag är skyldiga att starta sina matcher i tid. Det är spelares ansvar att känna till aktuellt schema samt att meddela ansvarig admin innan spelare lämnar tävlingsområde eller onlinerum. Kan inte matchen startas enligt schema på grund av att en spelare eller lag inte är på plats kan poängavdrag göras eller hela eller delar av matchen avgöras på så kallad walk over. Vid eventuella matchkonflikter skall admin kontaktas omedelbart.

FAIR PLAY
Alla deltagare i ESPORTSM måste spela för att vinna. Regelverken för ESPORTSM tas fram i samråd med aktiva spelare och bygger på upplägg och funktioner som är välkända i respektive spelcommunity.

Om en spelare eller lag inte spelar för vinst, använder buggar i spelet, modifierar mjukvara, konfigurationsfiler eller hårdvara för att skaffa sig otillåtna fördelar kan spelet komma att avbrytas, poängavdrag göras eller spelare och lag diskvalificeras från tävling och stängas av helt eller delvis från spel i ESPORTSM. Det är ej heller tillåtet för lag eller spelare att i förhand göra upp om så kallad vinstdelning eller potsplit.

ESPORTSM har nolltolerans mot droger och alkohol, vid misstanke om påverkan kommer spelare eller lag ej få delta och blir direkt diskvalificerade och avstängda från tävlingen.

ESPORTSM har nolltolerans mot förnedrande språk, hot och hatbrott samt uttalanden som hotar eller uttrycker missaktning om etnisk härkomst, religiös övertygelse, sexuell läggning och könsidentitet. Detta gäller samtliga plattformar kopplade till ESPORTSM, tex i text, ingame eller chattrum (IRC) eller verbalt på plats under en SM-tävling. Tävlande som bryter mot detta kan komma att bli diskvalificerad eller avstängd helt eller delvis från ESPORTSM.

NICKNAMES, INGAMEBILD & PROFILBILD
Användande av smeknamn (nickname), ingamebilder eller profilbilder som kan kan väcka anstöt eller uttrycker missaktning om etnisk härkomst, religiös övertygelse, sexuell läggning och könsidentitet eller som innehåller politisk propaganda är ej tillåtna. Innan registrering och påbörjad match kan ESPORTSM be deltagare att ändra smeknamn (nickname), ingamebild och profilbild.

ÖVRIGT
ESPORTSM kan utan förvarning uppdatera regelverk och spelupplägg. Det är spelarens ansvar att innan påbörjad tävling läsa och ställa in sin klient / spel / konsol efter gällande regler. Regelverket kan utan förvarning förändras och anpassas under pågående säsong.

Spelare som är klara för ESPORTSM-final efter kvalvinst kan inte delta i senare onlinekval eller ESPORTSM-tävlingar som reserv eller spelare. Vid eventuellt spelarbyte eller avhopp skall detta snarast meddelas admin och ESPORTSM via epost till info@esportsm.se - Deltagande lag kan byta upp till tre spelare under säsongen.

Samtliga matcher i ESPORTSM kan komma att spelas in och sändas live på Internet eller annan plattform. Samtliga spelare i ESPORTSM kan komma att fotograferas i samband med sitt deltagande och förväntas ställa upp på intervjuer, fotografering eller video.

Om en spelare eller lag bryter mot regelverket kan spelare eller lag komma att diskvalificeras helt eller delvis från tävlande i ESPORTSM.

ESPORTSM är öppet för alla, amatörer som proffs med svenskt medborgarskap eller personer som bor och verkar i Sverige. ESPORTSM använder åldersrekommendation baserat på PEGI (Pan-European Game Information) vilket innebär att deltagare i ESPORTSM måste ha fyllt en viss ålder för att vara med och tävla. Undantag kan göras om spelare har godkännande att delta i ESPORTSM av vårdnadshavare.

PRISPENGAR OCH VINSTER
Mottagare av eventuella prispengar är den eller de privatpersoner som spelar om inte annat meddelas ESPORTSM i god tid före matchstart. Prispengar betalas normalt ut 90 dagar efter avslutat evenemang.

FIFA14 - PEGI 3
Super Street Fighter IV Arcade Edition - PEGI 12
StarCraft II - Heart of the Swarm - PEGI 16
League of Legends - PEGI 12
Counter-Strike:Global Offensive - PEGI 18